Článok

Iwagumi

V poslednej dobe ma uchvátili Iwagumi akvária. Tá jednoduchosť a krása. Ale pekne poporiadku. Čo to je vlastne Iwagumi? Budeme sa musieť "preniesť" do Japonska, odkiaľ toto slovo pochádza. Toto slovné spojenie sa skladá z dvoch slov, a to Iwa (kameň/skala) a gumi (útvar/skupina). Dalo by sa to voľne preložiť ako skalný útvar. Najskôr bol "štýl" Iwagumi používaný v japonských záhradách, ale neskôr ich do akvaristiky "preniesol" Amano Takashi.

Podskupinou Iwagumi je Sanzon Iwagumi, kde je použitý presný počet kameňov/skál, a to tri. Je to dané slovným spojením San (tri) a zon (veža/pilier). Takže v akváriu sa nachádzajú tri skaly, z ktorých dve sú menšie a jedna vyššia. Centrálny (najvyšší) kameň je nazývaný chuusonskei (veľký Budha) a menšie kamene sú nazývané kyoujiseki (obsluhujúce kamene). Centrálny kameň je skoro vždy umiestnený v akváriu podľa "pravidla" zlatého rezu*. Menšie (obsluhujúce) kamene by mali byť naklonené k centrálnemu kameňu.

Ďalšie štýly Iwagumi sú zriedkavejšie, ale vždy ide o použitie nepárneho množstva kameňov rozdielnych veľkostí. Taktiež ako pri Sanzon Iwagumi i tu by mal byť jeden kameň centrálny a ostatné menšie. Tiež by všetky kamene v akváriu nemali mať rovnaký "smer".

Ďalším aspektom je osadenie rastlinami. Vhodné je vybrať menšie druhy rastliniek, aby kamene obrástli, nie zarástli (prerástli). Podľa veľkosti akvária a kameňov volíme vhodné rastlinky a taktiež osvetlenie. Veľa ľudí si myslí, že údržba o Iwagumi akvárium je ľahšia ako pri ostatných akváriách, ale opak je pravdou. Nakoľko sa v akváriu nachádza obmedzený druhový počet rastliniek a i tie sa používajú skôr pomaly rastúce, takže nedokážu z vody odstrániť "prebytok" živín. Taktiež sa pri Iwagumi používajú pomalšie rastúce rastlinky. Preto pri založení, zväčša v týchto akváriách sa "objaví" riasa. Môžeme ju zredukovať nasadením riasožravých krevetiek, napríklad Caridina japonica, alebo častejšou výmenou časti vody, čím značnú časť živín odstránime. Tykýto typ akvária teda nie je veľmi vhodný pre začínajúceho akvaristu.

Ukážka rozmiestnenia kameňov v Sanzon Iwagumi:
rozmiestnenie kameňov


* zlatý rez: grécky filozofovia a matematici objavili, že pre oko je najpríjemnejší pomer 1:1,618. Takže keď chcete umiestniť ústedný bod podľa "pravidla" zlatého rezu, tak rozdelíme nádrž na dve časti v pomere 1:1,618.


28.11.2007
Jozef DoliňákPrístupov: